gototopgototop

gree

Επιλογές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

School Intrusion

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αρχείο άρθρων


Αρχή | Μαθητές | Διάφορα

Διάφορα
To Νέο Σχολείο: Πρώτα ο μαθητής
Παρασκευή, 02 Απρίλιος 2010 06:23

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι προτάσεις για τις αλλαγές στην παιδεία. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το εισαγωγικό σημείωμα της Υπουργού Παιδείας. Ολόκληρο το κείμενο των προτάσεων που υποβλήθηκαν υπάρχει στο συνημμένο έγγραφο.

 

Εισαγωγικό σημείωμα ....

Υποβάλλουμε σήμερα στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και το Υπουργικό Συμβούλιο, το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων στο χώρο της παιδείας, και ειδικότερα στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ έπονται και άλλα.
Σε αντίθεση με το παρελθόν που κάθε «μεταρρύθμιση» ξεκινούσε με το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, εμείς ξεκινάμε από την βάση  - από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο ? για να προετοιμάσουμε μια πραγματική αλλαγή στην ανώτατη εκπαίδευση.
Πρόκειται για μια συνολική πολιτική πρόταση που οδηγεί στην υλοποίηση της προεκλογικής μας δέσμευσης για «Δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους». Μια πρόταση που επίσης κάνει πράξη το σύνθημα «ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ» διότι θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας, με όλα τα άλλα να ακολουθούν.
Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή πολιτικών στον χώρο της παιδείας απαιτεί πάνω απ? όλα χρόνο. Δεν επιτρέπει αιφνιδιασμούς, έχει ανάγκη από πιλοτικές εφαρμογές, αφορά  πέραν των εκπαιδευομένων περισσότερους από το 1/3 των δημόσιων λειτουργών, και για όλα αυτά απαιτεί σταθερότητα θέσεων, συλλογική στήριξη και μεγάλη προσπάθεια..
Αυτό επιβάλλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αλλά και άμεσα μέτρα. Μέτρα όμως που πρέπει να εντάσσονται σε μια συνολική πολιτική και να μην είναι αποσπασματικά ή στιγμιαίας κατανάλωσης.
Αυτή την πολιτική καταθέτουμε σήμερα, που εμπεριέχει όραμα και τομές, νομοθετικές ρυθμίσεις και άμεσες παρεμβάσεις, πιλοτικές εφαρμογές και οριστικά μέτρα. Είναι το δικό μας σχέδιο δράσης για την εκ βάθρων ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ του εκπαιδευτικού μας συστήματος, για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της παιδείας μας.

 

Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργός Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 
Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2009 23:10

Τελευταία νέα από το Υπουργείο Παιδείας

 • 09-08-22 Καθορισμός  των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής 9 Aug 2022 | 11:45 am ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

  09-08-22 Καθορισμός  των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β’ 5399) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.», ΦΕΚ Β΄ 4187/8-8-2022.

  Η εν λόγω τροποποίηση αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2023 κι εφεξής.

  Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ 

 • 08-08-22 Ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ με τα Συμβούλια Διοίκησης 8 Aug 2022 | 6:04 pm ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

   

  08-08-22 Ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ με τα Συμβούλια Διοίκησης

  Ξεκίνησε ήδη η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», καθώς υπογράφεται η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

  Με τη νέα απόφαση, καθορίζεται το ειδικότερο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) των ΑΕΙ, έκδοσης της προκήρυξης, υποβολής των υποψηφιοτήτων, εφαρμογής του συστήματος της ταξινομικής ψήφου, εκλογιμότητας των υποψηφίων, καταμέτρησης των ψήφων και ζητημάτων σχετικά με την εκλογή των εσωτερικών μελών του ΣΔ των ΑΕΙ.

  Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο νόμο-πλαίσιο, τα Συμβούλια Διοίκησης των Πανεπιστημίων διαπνέονται, συγκροτούνται και λειτουργούν με όρους:

  Αξιοκρατίας και πλουραλισμού: με σύστημα ταξινομικής ψήφου - οι πανεπιστημιακοί που ψηφίζουν επιλέγουν με σειρά προτίμησης όσους θεωρούν πιο άξιους για την προώθηση συνεργατικού και συναινετικού μοντέλου διακυβέρνησης του ΑΕΙ, και με σύστημα ανώτατου ορίου εκπροσώπησης των εσωτερικών μελών ανά Σχολή, προωθείται ευρύτερα ο πλουραλισμός απόψεων εντός του ΑΕΙ. Εξωστρέφειας: με συμμετοχή εξωτερικών μελών, με άνοιγμα σε διακεκριμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας.  Συλλογικότητας: από το συγκεντρωτικό σύστημα μεταβαίνουμε σε ένα συλλογικό όργανο διοίκησης. Λογοδοσίας και διαφάνειας:με ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, με εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλες τις ψηφοφορίες. 

   

  Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία έληγε η θητεία των πρυτανικών αρχών στις 31 Αυγούστου 2022, η προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του ΣΔ πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως τις 22 του τρέχοντος μήνα. Προς διευκόλυνση των Ιδρυμάτων, μετά τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ακολουθήσει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει και υποδείγματα προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών, αλλά και πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του ΣΔ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ΑΕΙ.

  Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Ξεκινάμε δυναμικά την υλοποίηση του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ, ο οποίος διευρύνει τους ορίζοντες των Πανεπιστημίων μας, εξασφαλίζοντάς τους απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης, εξωστρέφειας, σύνδεσης με την κοινωνία. Η ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης είναι κομβική σε αυτή τη νέα πορεία, καθώς αυτά μπορούν να προσδώσουν στα ΑΕΙ μας περισσότερη συλλογικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια στη διοίκηση, αλλά και να αξιοποιήσουν τα θεσμικά εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους, προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου. Στεκόμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και στηρίζουμε έμπρακτα τα Πανεπιστήμιά μας σε αυτή τη σημαντική αλλαγή σελίδας.»

   Η σχετική ΚΥΑ εδώ 

 • 08-08-22 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των προκηρύξεων 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2022 8 Aug 2022 | 11:07 am ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

  08-08-22 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των προκηρύξεων 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2022

  Το έγγραφο σε μορφή doc 

 • 04-08-22 Ξεκινά το νέο διευρυμένο Ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία μέχρι 5:30μμ 4 Aug 2022 | 10:10 am ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

  04-08-22 Ξεκινά το νέο διευρυμένο Ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία μέχρι 5:30μμ

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα).

  Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. 

  Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διττός: 

  Αφ’ ενός, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, μέσω:

  δραστηριοτήτωνόπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων επιπλέον χρόνουγια μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο.

  Αφ’ ετέρου, η υποστήριξη της οικογένειας, με: 

  προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριοτων γονέων, περισσότερο ελεύθερο, δημιουργικό χρόνοστο σπίτι, εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο, επέκταση των δωρεάν παροχώνεκπαίδευσης.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση όλων των μαθητών στο διευρυμένο ολοήμερο είναι ελεύθερη, χωρίς κανένα κριτήριο συμμετοχής.

  Οι γονείς θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο Ολοήμερο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη των μαθημάτων, από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

  Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Ανακοινώνουμε σήμερα τις σχολικές μονάδες που θα εφαρμόσουν από τη νέα σχολική χρονιά το διευρυμένο ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 5:30 μμ. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει διττή στόχευση: αφ’ ενός να εξασφαλίσει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αφετέρου να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, επιτυγχάνοντας μια μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ σχολικού ωραρίου και ωραρίου των εργαζόμενων γονέων. Δημιουργούμε ένα σχολείο μέσα στην κοινωνία, με μαθητές που εκφράζονται δημιουργικά μέσα από νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο σπίτι. Και με γονείς που μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στον εργασιακό βίο, απολαμβάνοντας πιο ποιοτικές παροχές από τη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση».

  Η σχετική ΥΑ με τον πίνακα των σχολείων εδώ

 • 03-08-22 ΚΥΑ "Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023" 3 Aug 2022 | 10:19 am ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

   

  03-08-22 ΚΥΑ "Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023"

  Η σχετική ΚΥΑ 

 • 02-08-22 Πρόγραμμα επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ 2 Aug 2022 | 1:55 pm ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

  02-08-22 Πρόγραμμα επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

  Από το Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας Γ΄ τάξης ημερήσιων και Γ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ, έτους 2022 καθώς και η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ως ακολούθως:

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

  ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

  ΗΜΕΡΑ

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

     ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΣΑΒΒΑΤΟ

  24-9-2022

  - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                               

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  26-9-2022

  - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

  ΤΡΙΤΗ

  27-9-2022

  - ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II                                             

  - ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                              

  - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  - ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  28-9-2022

  - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ ) 

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ    

  - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

  - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΠΕΜΠΤΗ 

  29-9-2022

  - ΥΓΙΕΙΝΗ     

  - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  30-9-2022

  - ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ )

  - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   

  - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2    

  - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 

  Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

     Β. Τον ορισμό του διαστήματος από την Τετάρτη 14-9-2022 μέχρι και την Τετάρτη 21-9-2022 ως προθεσμία διεξαγωγής της επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2022-23. 

 • 02-08-22 Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Μαΐου 2022: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2 Aug 2022 | 1:39 pm ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

   

  02-08-22 Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Μαΐου 2022: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

  Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ο επίσημος εθνικός φορέας Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2022. 

  Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 23, 24 και 25 Μαΐου 2022, στα 150 πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα του ΚΕΓ τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την υφήλιο. Οι υποψήφιοι στα επίπεδα που ορίζει το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες», έφτασαν τους 5.550. Έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την επιτυχή διοργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με την εφαρμογή ενός σύγχρονου και εξολοκλήρου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος υποβολής αιτήσεων, το ΚΕΓ μεριμνά για την αύξηση των εξεταστικών κέντρων σε όλο τον κόσμο, καθώς και για την παραγωγή υποστηρικτικού μαθησιακού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού).

  Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους μπαίνοντας στην ιστοσελίδα: 

  http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html

  και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: α) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου, β) κωδικό αριθμό υποψήφιου και γ) επίθετο υποψήφιου. 

  Η αποστολή των έντυπων Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας στα εξεταστικά κέντρα θα πραγματοποιηθεί κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022. 

  Προς ενημέρωση των υποψηφίων, παρατίθεται σχετικός πίνακας με στατιστικά στοιχεία.

   Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2022: Στατιστικά στοιχεία

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

  ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

  ΑΠΟΝΤΕΣ

  Α1 για παιδιά 8-12 ετών

  562

  541

  23

  31

  Α1για εφήβους και ενηλίκους

  615

  572

  180

  84

  Α2

  1081

  897

  272

  66

  Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς

  100

  74

  35

  14

  Β1

  1113

  1012

  239

  77

  Β2

  874

  739

  211

  62

  Γ1

  400

  365

  109

  33

  Γ2

  242

  197

  88

  18

 • 02-08-22 Ανακοίνωση 8.487 μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση 2 Aug 2022 | 10:16 am ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

  02-08-22 Ανακοίνωση 8.487 μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει 8.487 μόνιμους διορισμούς ως εξής: 

  - 8.087 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 91715/E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης

  - 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 91767/Ε4/22-7-2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 49, ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) Πρόσκλησης.

  Αναλυτικά: 

  (α) 1.024 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, και ΤΕ16, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 937/19-6-2020 και Γ΄ 908/16-6-2020, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα,

  492 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και 532 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση.

   

  (β) 7.063 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021 και Γ΄ 2679/4-11-2021, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν), και ειδικότερα

  4.911 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση, 1.995 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση, και 157 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.

   

  (γ) 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού κλάδου ΔΕ01,εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.

  Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) σε θέσεις Μουσικών Σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01.

  Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

  Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Συνεχίζουμε τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού στη γενική και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αγγίζοντας τους 25.000 συνολικά τα δύο τελευταία έτη. Επενδύουμε στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, με μόνιμους διορισμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυση της αυτονομίας τους. Συνεχίζουμε, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον κομβικό τους ρόλο, αποδίδοντάς τους την εμπιστοσύνη που αξίζουν και τα εργαλεία που δικαιούνται για τη διαρκή ανέλιξή τους».

  Διορισμοί ΕΑΕ 

  Διορισμοί Μουσικών 

  Διορισμοί Γενικής 

  Διορισμοί ΕΕΠ_ΕΒΠ

 • 01-08-22 Κατ’ αρχήν συμφωνία για την αναγνώριση από την Αλβανία των ελληνικών πτυχίων τετραετούς φοίτησης 1 Aug 2022 | 12:55 pm ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

   

  01-08-22 Κατ’ αρχήν συμφωνία για την αναγνώριση από την Αλβανία των ελληνικών πτυχίων τετραετούς φοίτησης

   

  Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Άγγελος Συρίγος πραγματοποίησε ταξίδι εργασίας στην Αλβανία όπου την Παρασκευή 29 Ιουλίου συνάντησε στα Τίρανα την Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού κα EvisKushi. Τα δύο μέρη συμφώνησαν κατ’ αρχήν για την αναγνώριση από την Αλβανία των ελληνικών πτυχίων τετραετούς φοίτησης καθώς και τον τρόπο συνεργασίας των Αλβανικών αρχών με τον ΔΟΑΤΑΠ.

    Η αναγνώριση των πτυχίων 4ετούς φοίτησης από την Αλβανία είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων που θέλουν να εργαστούν στην Αλβανία. Στην Αλβανία τα προπτυχιακά προγράμματα είναι τριετή εν αντιθέσει προς την Ελλάδα όπου οι σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερα έτη. Το τριετές πτυχίο, όμως, στην Αλβανία δεν επιτρέπει την άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

  Η κατ’ αρχήν συμφωνία επιτεύχθηκε με την εξαιρετική συνεργασία της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΔΟΑΤΑΠ.

 • 29-07-22 Η Ζ. Μακρή εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς στην Λευκωσία 29 Jul 2022 | 5:02 pm ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

  29-07-22 Η Ζ. Μακρή εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς στην Λευκωσία

  Τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή, απευθύνοντας χαιρετισμό στην εναρκτήρια τελετή του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών της Κύπρου κ. Νίκου Νουρή, ο οποίος και κήρυξε τις τριήμερες εργασίες, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

  Τους συνέδρους καλωσόρισε ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Φώτης Φωτίου. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου και εκπρόσωποι της Ομογένειας. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Σάββας Αναστασιάδης, ενώ συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιάννης Χρυσουλάκης.

  Οι δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις των Κυπρίων της Διασποράς, παγκοσμίως, η προσφορά τους σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, οι επιτυχίες και η πρόοδος που σημειώνουν στις χώρες διαμονής τους, η προώθηση του Κυπριακού λόγω των νέων γεωπολιτικών δεδομένων, η ανάγκη περαιτέρω κινητοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της διαφώτισης,  οι επιδιώξεις από την ενθάρρυνση της ανάμειξης των νέων αποδήμων στα παροικιακά και πολιτικά δρώμενα αλλά και τα προγράμματα για την ενίσχυση της εκμάθησης της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού ήταν τα κύρια και εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα που απασχόλησαν τις εργασίες του Συνεδρίου.

  Η κ. Μακρή, στον χαιρετισμό της, εξέφρασε την συγκίνησή της για την τιμητική συμμετοχή της στην εναρκτήρια τελετή αλλά και την ευθύνη της παρουσίας της ενώπιον των εκπροσώπων των Κυπρίων της Διασποράς λέγοντας:

  "Λίγες, μόνο, ημέρες μετά την φετινή επέτειο της 20ης Ιουλίου, 48 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, βρισκόμαστε, ακόμα και σήμερα, Ελλαδίτες και Κύπριοι, εντός και εκτός των συνόρων μας, να καταδεικνύουμε την παράνομη και αντίθετη, σε κάθε έννοια και αποτύπωση διεθνούς δικαίου, συμπεριφορά της Τουρκίας.

  Στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας στεκόμαστε πλήρως και αδιαρρήκτως ενωμένοι, αλληλέγγυοι και ταγμένοι στον κοινό εθνικό μας σκοπό που δεν είναι άλλος από την εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για το Κυπριακό Ζήτημα, που θα απορρέει και θα στηρίζεται στη λήψη και στην εφαρμογή των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

  Ωστόσο, η τουρκική εισβολή συνέβη και η τουρκική κατοχή συνεχίζεται.

  Τα ιστορικά γεγονότα δεν μπορούν να διαγραφούν, να αλλοιωθούν ή να παρερμηνευτούν. Η ιστορική μνήμη δε διαστρεβλώνεται.

  Οι νέοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο αλλά και σε όλον τον κόσμο πρέπει να διδάσκονται, να ενημερώνονται και να επικαιροποιούν τη γνώση τους για το Κυπριακό, ένα ζήτημα ανοιχτό. 

  Η εκπαίδευση σχετικά με την τουρκική εισβολή και τις συνέπειες της τουρκικής κατοχής εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο και απαραίτητη αναφορά για την οικοδόμηση μιας φιλελεύθερης, υγιούς και ασφαλούς παγκόσμιας κοινωνίας, που προάγει την καλλιέργεια των ιδανικών της ανιδιοτελούς υπεράσπισης της ειρήνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

  Η Παιδεία αποτελεί, διαχρονικά, το δυναμικό μέσο εθνικής και διεθνούς, πολιτικής και κοινωνικής σταθεροποίησης, εξέλιξης, συνέχειας και τον κύριο μηχανισμό διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας, της εθνικής συνείδησης και ομοψυχίας αλλά και της σπουδαίας ιδιότητάς μας αυτής των παγκόσμιων πολιτών, που διαμορφώνουμε το μέλλον μας και μαχόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη προοπτική μας. 

  Με το βλέμμα στραμμένο στην ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας – Κύπρου και στον τομέα της Παιδείας, οι Υπουργοί Παιδείας των δύο κρατών, υπέγραψαν στις αρχές Ιουνίου, Μνημόνιο για την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, ισχυροποιώντας την, ήδη, πολύ στενή συνεργασία των δυο Υπουργείων. 

  Κοινός στόχος της ενέργειας αυτής, η περαιτέρω διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας, κληρονομιάς και ιστορίας του Ελληνισμού.

  Με διεθνείς κώδικες επικοινωνίας και σύγχρονο προσανατολισμό, με σεβασμό και θάρρος.

  Σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον σπουδαίο ρόλο στην άρρηκτη σχέση Ελλαδιτών και Κυπρίων διαδραματίζουν ο Ελληνισμός της Ομογένειας και ο Κυπριακός Ελληνισμός της Διασποράς, καθώς μοιράζονται κοινές επιδιώξεις και θέτουν ισχυρές βάσεις για τη συνέχειά μας μέσω της Παιδείας, της γλώσσας και του πολιτισμού μας.

  Η Ομογένεια, ακρογωνιαίος λίθος του έθνους, δραστήριοι υπέρμαχοι των εθνικών διεκδικήσεων και προτεραιοτήτων, άνθρωποι που διαπρέπουν στις επιστήμες, τις τέχνες, το επιχειρείν, τα γράμματα, φέρνουν την Ελλάδα και την Κύπρο στο παγκόσμιο προσκήνιο με μια ακούραστη δυναμική και μια αξιοσημείωτη πίστη στις ικανότητες, τις αξίες, τις στοχεύσεις, τις ελληνικές και κυπριακές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, και η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου για θέματα Αποδήμων, που θα εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εθνικά μας συμφέροντα. 

  Ο Οικουμενικός Ελληνισμός οφείλει πολλά στον δραστήριο Κυπριακό Ελληνισμό της Διασποράς, όλοι εμείς οφείλουμε πολλά σε όλες και όλους εσάς, μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων, της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα και της Νεολαίας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων". 

   

   

 

 


«  Αύγουστος 2022  »
ΔεΤρΤεΠέΠαΣάΚυ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Χρήσιμα

Εγγραφές στα ΕΠΑΛ

Αντιστοιχία σχολείων - ειδικοτήτων

Οδυγός ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

Μεταθέσεις 2010

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2010